Τα Κτίρια του Μουσείου

Το κτίριο οικοδομήθηκε το 1833-34 και αποτελεί ένα από τα ελάχιστα εναπομείναντα αρχοντικά πρώιμου κλασικιστικού ρυθμού στην Αθήνα. Από το 1836 έως το 1842 χρησιμοποιήθηκε ως πρώτη κατοικία του βασιλικού ζεύγους Όθωνα και Αμαλίας. Για το λόγο αυτό έμεινε στη μνήμη των Αθηναίων ως «Παλιό Παλάτι»

Τα Κτίρια του Μουσείου